youtube.com/ liquid _dogmas

Človek stráca svoju ústrednosť v tomto chaotickom procese, keď sa Zem búri proti svetu prostredníctvom činiteľov ako povodne, požiare a vírusy. Je nam opäť pripomínané, že zmena podnebia a ochrana životného prostredia patria v súčasnosti k najpálčivejším problémom. Je preto nutné porozumieť konkrétnym povinnostiam, ktoré máme v oblasti umenia a pomôcť nášmu sektoru uchopiť a efektívne riešiť tieto otázky na globálnej úrovni.

Umenie a kultúra nám tu môžu pomôcť mnohými spôsobmi: spojením nás s predchádzajúcimi okamihmi zmeny (aby sme pocit radikality mohli dosiahnuť), spochybnením nevyhnutnosti súčasného stavu, rozmýšľaním o hlbokom čase a tým, že nás môžu vystaviť množstvu možných budúcnosti (odlišné svety sa umením stanú hmatateľnými). Umenie a kultúra sú o vytváraní nových spojení, nových nadnárodných spoluprác, nového cítenia, nového jazyka pre riešenie politického vyčerpania a pre priamu konfrontáciu so stúpajúcou nespravodlivosťou, zhoršovaním životného prostredia a neslobodu.

Projekt Liquid Dogmas zhromažďuje a sprostredkuje vedomosti a skúsenosti odborníkov z rôznych kultúrnych oblastí, ale aj praktikantov a mysliteľov z iných disciplín. Sú vyzvaní, aby formulovali svoje vízie, hovorili profesionálne a poeticky súčasne, skúmali hranice umeleckého jazyka a možnosti umenia presahujúce rozpad.


Projekt Tekuté dogmy bol iniciovaný umelcom a pedagógom Martinom Piačekom a je organizovaný prostredníctvom občianskeho združenia Verejný podstavec
Na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy.
Partner projektu: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
Vizuálna identita: abcdefghch Studio
Kontakt: liquiddogmas@gmail.com
Liquid Dogmas na YouTube
Liquid Dogmas na Vimeo
Facebook stránka
Instagram: @liquiddogmas

Účastníci 2020:

Kľučové koncepty: